Erkan Koleji Erkan Sağlık Lisesi Adana Erkan Teknik Lise Erkan Sports Life

rehberlik ve iletisim

Aile Rehberliği

Öğrencinin sınav veya okul performansında velinin de etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Erkan Eğitim Kurumları, eğitim sürecinde velilerin etkin rol almasının başarıya yapacağı katkının bilinciyle gerek velilere yönelik düzenli rehberlik toplantıları ve aile iletişim seminerleri düzenleyerek, gerekse öğrencinin devamsızlık, disiplinsizlik vb. durumlarından velileri anında haberdar ederek velilerin eğitim sürecine aktif olarak katılmasını sağlamak için bir köprü görevi üstlenir. Erkan Eğitim Kurumları bu çerçevede, alanında uzman ve deneyimli psikolojik danışmanlık servisi aracılığıyla öğrencilere sunduğu hizmetin yanı sıra ailelere de sınav dönemi psikolojisi, gençlerin ergenlik sorunları, anne-baba-çocuk iletişimi konularında aktif destek ve hizmet sunar.

Veli Toplantıları

Rehberlik servisimiz Erkan Eğitim Kurumları yönetimi ile birlikte, belli dönemlerde veli toplantılarını düzenleyerek velilerin sınav sistemi ile ilgili bilinçlendirilmesini, öğrencinin durumları ile ilgili bilgilendirilmelerini sağlar. Ayrıca bire bir veli görüşmeleri ile öğrencinin evdeki durumu hakkında veliden doğrudan bilgi edinilmesi sağlanır. Bunun yanı sıra öğrenciye ait devamsızlık durumları, yazılı sonuçları, yapılan tarama ve deneme sınavlarına katılımlarıyla ilgili bilgi verilir. Aynı zamanda bu bilgiler internet üzerinden güncel olarak yayınlanır.

Veli-Öğrenci-Sınıf/Rehber Öğretmen (Üçlü Zirve)

Aylık periyotlar halinde yapılan veli-öğrenci ve rehber öğretmen üçlü zirvelerinde öğrencilerimizin; akademik durumları, kişisel gelişimi, sosyal aktiviteleri ile ilgili detaylı değerlendirmeler yapılacaktır.

Devam-Devamsızlık

Erkan Temel Lisesinde öğrencimizin devam devamsızlık takibi öncelikle ders öğretmenlerimizin yoklama alma üzerindeki hassasiyetlerine ek olarak sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenleri tarafından ciddiyetle kontrol edilir

·         Günlük devamsızlık mesajları sms olarak öğrenci işleri tarafından velinin kayıt esnasında vermiş olduğu telefona gönderilir.

·         Sınıf öğretmeni tarafından günlük olarak gelmeyen öğrencinin velisi aynı zamanda aranır ve rehber öğretmenle paylaşılır.

·         Rehber öğretmenlerimiz haftalık olarak devamsızlıkları inceler ve resmi olarak belirtilen devamsızlık sınırına yaklaşan öğrencileri bire bir görüşmeye alır ve daha sonra veli ile irtibata geçerek durumla ilgili bilgi alış verişinde bulunur.

·         Devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrenciler disiplin kuruluna sevk edilir.

Online Bilgilendirme

Erkan  Temel Lisesi web adresi üzerinden velilerimiz yaptığımız genel uygulamalardan ve öğrencisi ile ilgili tüm bilgilerden öğrencinin TC si  ile istediği zaman ulaşabilecektir.