Erkan Koleji Erkan Sağlık Lisesi Adana Erkan Teknik Lise Erkan Sports Life

sinav sistemi

Sınıf Belirleme Sınavları

Sene başında bir önceki yılın konularından yapılan sınav sonuçlarından yararlanılarak sınıflar oluşturulur. 1. dönem sonuna kadar sınav sonuçlarına bağlı olarak sınıf değişikliği yapılır.

Deneme Sınavları

Tüm gruplardaki öğrencilerin, TYT – YKS formatına alışmalarını sağlamak için yapılan genel sınavlardır.

Ders Tarama Sınavları

Tüm ana branş derslerinden, ünite bitimlerinde, ünitenin tamamını tarayacak şekilde hazırlanan 50’şer soruluk ders bazlı sınavlardır. Bu sınavlarda belirlenen başarı düzeyinin altında kalanöğrenciler, zorunlu baraj altı takviye derslerine yönlendirilir.

Dönem Sonu Değerlendirme Sınavı

Tüm gruplarımız için dönem bitimlerinde tüm ana branş derslerinden oluşan 100’er soruluk ders bazlı sınavlardır.

 

SINAV SONUÇLARI

Yapılan sınavlar Özel Erkan Temel Liseleri Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından okunur. Sınav sonuçları en geç bir gün sonra değerlendirilir. Aynı zamanda velimiz öğrencinin TC numarası ile internet adresimizden öğrencinin sınav sonucunu detaylı şekilde görebilmektedir.

Öğrenci sınav sonuçları sınıf öğretmenleri ve rehberlik zümresi tarafından da incelenerek,

• Bireysel öğrenci başarısı
• Sınıf genel başarısı
• Temel Lise genel başarısı

analizleri yapılarak öğrenci, sınıf ve genel anlamda yapılacak uygulamalar tespit edilir. Sınav sonuçlarına bağlı olarak rehber ve sınıf öğretmenleri,

• Bireysel ders çalışma programları
• Çizgi altı kalan sınıfın konu bazlı ek ders çalışmalarının ayarlanması gibi çalışmaları yaparlar.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Öğrenciler, içinde bulundukları döneme göre tarama ve deneme sınavları ile sınanmaktadırlar. Rehber öğretmenlerimiz, öğrencinin girdiği sınavı tek tek değerlendirerek yanlış yapılan ya da boş bırakılan sorulardan hareketle öğrencinin eksiklerini ve bu eksiklerin nedenlerini tespit eder. Hemen sonrasında eksiklerin giderilmesi için ek ödevlendirme, kabin derslerine yönlendirme, test tekniği ile hız arttırma gibi çalışmalar yapılır. Öğrencinin bu çalışmaları geçekleştirip geçekleştirmediği takip edilir. Böylece öğrenci eksikliklerini gidermiş, hata yapabileceği noktaları belirlemiş bir bilinçle asıl sınava hazır hale getirilmiş olur. Bire bir rehberlik görüşmelerinde belirlenen sınav stratejisine ne derece uyulduğu takip edilir.